تماس بگیرید

بینش و استراتژی

تحلیل گران استراتژی و بینش مسئول تحقیق ، تحزیه و تحلیل و توسعه استراتژی مناسبی است که منجر به موفقیت و پیروزی برای وبسایت و کمپین‌های بازاریابی دیجیتال شود.ما بر اساس اطلاعات و داده‌های شما بهترین زمینه را برای دسترسی حداکثری به مشتریان بیشتر ارائه میدهیم

تمرکز ما بر روی داده‌ها و اطلاعات است

تعیین استراتژی و تاکتیک‌های مناسب برای بهبود فرایند کسب و کار دیجیتال ، بر اساس داشتن درکی عمیق از مجموع داده‌های موجود است

در حالیکه بیشتر راهکارها و استراتژی‌ها در فعالیت دیجیتال امروزه در چارچوب‌های مبتنی بر فرضیات است ، اعتقاد ما به یک متدولوژی مبتنی بر داده‌هاست.ارزش داده‌ها و اطلاعات امروز بسیار بیشتر از سرمایه گذاری نقدی بر روی یک پروژه است.بسیار بیشتر ! بر همین اساس ، تحلیل گران استراتژی و بینش در نت بینش مسئول تحقیق ، تحزیه و تحلیل و توسعه استراتژی مناسبی است که منجر به موفقیت و پیروزی برای وبسایت شما و کمپین‌های بازاریابی دیجیتال شما شود.ما بر اساس اطلاعات و داده‌های شما بهترین زمینه را برای دسترسی حداکثری به مشتریان بیشتر ارائه میدهیم.

تحلیل و اکتشاف

چشم انداز و هدف گذاری

استراتژی‌های دیجیتال

بهینه سازی نرخ تبدیل (CRO)

مشاوره دیجیتال

تست کاربر

گوگل آنالیز پیشرفته و مدیریت شده

به قلب مخاطبان دیجیتال خود نفوذ کنید

در نت بینش ، اعتقاد ما بر این است که وبسایت‌هایی موثرتر و موفقیت آمیزتر در کمپین‌های بازاریابی دیجیتال و تبلیغات خود هستند که به درک جامعی از مخاطبان خود ، نحوه رفتار و علائق آن‌ها رسیده باشند و بر اساس این داده‌ها خدمات مناسب تری را به آن‌ها ارائه دهند.

بعبارت ساده تر ، ما به یک متدولوژی مبتنی بر داده‌ها اعتقاد داریم ، بر خلاف اغلب تصورات که فعالیت مجازی را صرفا در چارچوب ایده‌ها و فرضیات محدود کرده اند..

تیم استراتژی و راهبرد در نت بینش ، مسئول تحقیق ، تجزیه و تحلیل و توسعه استراتژی کارآمد برای وبسایت‌های خدماتی و فروشگاهی‌ست که باعث افزایش ضریب بازگشت سرمایه و موفقیت هرچه بیشتر در کمپین‌های بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنلاین شوند.

استودیو اگزونا

طراحی، تولید و توسعه وبسایت استودیو هنرهای دیجیتال اگزونا، بر اساس سفارش مشتری تحت پلتفرم اختصاصی

اطلاعات بیشتر

کپی به کلیپ بورد